Magisch Leider met de magic coach box

In een maatwerk één-op-één traject ontwikkel je je met de magic coach box tot Magisch Leider. Je kunt dit traject volgen bij Petra of Sandra. Kies je eigen coach.

Met dit individuele traject van negen sessies doorloop je de negen ingangspunten en doorleeft deze met de magic coach box. Je maakt je de spelelementen van de magic coach box en het veldwerk eigen. Je leert een veld van mogelijkheden creëren waar anderen zich veilig voelen, zichzelf zijn en tot eigen oplossingen komen. Op deze manier maak je je de houding van Magisch Leider eigen.

Bij dit traject is de magic coach box is inbegrepen. In een persoonlijk gesprek informeren we je graag over de inhoud en de prijs en kun je je vragen stellen.

De negen ingangspunten zijn:

 • eigenaarschap voelen gaat over de intrinsieke motivatie om je daadwerkelijk met iets te verbinden. Verantwoordelijkheid nemen en aanspreekbaar zijn hierop, is een natuurlijk gevolg.
 • feed yourself is een manier om een nieuw perspectief te krijgen op jouw blinde vlekken. Alles wat je opmerkt bij jezelf aan emoties, gedachten, gedrag en fysieke reacties, bij een ander of in je omgeving, in positieve of negatieve zin, kan je iets vertellen over jezelf. Kies je ervoor om te reflecteren op wat het met jou doet, dan pas je “feed myself” toe en transformeer je het.
 • intuïtie volgen is jezelf toestemming geven spontane invallen te volgen. Dit geeft je verdieping.
 • lichaam als instrument gebruiken we omdat het lichaam altijd in het nu is en dit een schat aan informatie herbergt. 
  Door je bewustzijn te vergroten op fysieke gewaarwordingen, lichaamshouding en bewegingen versnel je het bewustwordingsproces.
 • magie van nu is het fenomeen dat de juiste dingen op het juiste moment gebeuren. 
  Alles wat binnen of buiten een gekozen setting opvalt noemen we richtingaanwijzers, hier aandacht op vestigen geeft richting.
 • niet weten zetten we in omdat wij daadwerkelijk niet weten wat dé oplossingsrichting is voor een ander. 
  Het niet weten erkennen en accepteren, geeft ruimte voor andere inzichten en perspectieven.
 • stap in meesterschap kun je op elk moment doen; voordat je begint ben je immers al meester! 
  Het gaat om de stap bewust te maken en te ervaren wat het je oplevert.
 • vrij zijn is de kunst vrij te zijn van oordelen over jezelf en van anderen, van sociale conventies en conditioneringen. 
  Je vergroot hiermee je speelruimte en transformeert je belemmeringen.
 • zelf oplossend vermogen is erop vertrouwen dat ieder mens vanuit eigen-wijsheid en eigen perspectief zelf oplossingen kan vinden. 
  Het brengt oplossingen die deze mens zelf kan uitvoeren of initiëren.

De spelelementen: