Wie zijn wij?

De magic coach box is een product van het Magisch Perspectief.
De grondleggers, Sandra Boer , Melle Gerlofs, en Petra Thissen maken het mogelijk om spelenderwijs bewustzijn te vergroten, communicatie openhartig en transparant te maken, eigenaarschap te voelen en samen te werken vanuit eigenheid.

Waarom is de magic coach box ontwikkeld?

De magic coach box is ontwikkeld om coaches en begeleiders de mogelijkheid te geven op tafel te werken met het krachtige speelveld van de magische driehoek, de spil in onze trajecten en workshops.
Met de magische driehoek hebben wij de verbinding met het Liefdesveld ontdekt. Dit veld werkt ook voor de magic coach box.

Elk mens is in onze ogen heel, uniek en in staat om zelf oplossingen te vinden. Om dit zelf oplossend vermogen aan te spreken richten we ons, met de magic coach box en onze werkwijze, op de gehele mens: het zichtbare: lichaam en gedrag – en het onzichtbare: energie en belevingswereld. Wij maken in het speelveld de gehele mens zichtbaar. We doen daarmee recht aan wie we in wezen zijn.

Samen met Aylin Özlen en Luc Pieters, beiden opgeleid tot Magisch Veldmeester, brengen wij de magic coach box in de wereld.

Sandra Boer

Sandra Boer
ontwikkelaar | coach | facilitator

sandra@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#anderekijkopcoachen #meesterschap  #VIP-traject #intervisie


Melle Gerlofs

Melle Gerlofs
ontwikkelaar | coach |trainer

melle@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#ondernemen vanuit je hart #eigenaarschap voelen en nemen #weerstand transformeren # teams beter laten functioneren


Petra Thissen

Petra Thissen
ontwikkelaar | coach |trainer

petra@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#zelf oplossend vermogen aanspreken #wijsheid van het lichaam # de kracht van het speelveld #VIP-traject #verdiepingsworkshops #intervisie


Luc Pieters

Aylin Özlen
veldmeester | coach |trainer

aylin@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#leren coachen met de magic coach box #werken aan thema’s #diepere lagen onderzoeken

Luc Pieters

Luc Pieters
veldmeester | coach |trainer

luc@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#leren coachen met de magic coach box #werken aan thema’s #leven en werken met liefde en lef #eigenaarschap voelen en nemen #begeleiden van transities #verbeteren van teams