Wie zijn wij?

De magic coach box is een product van het Magisch Perspectief.
De grondleggers, Melle Gerlofs, Petra Thissen en Sandra Boer maken het mogelijk om spelenderwijs bewustzijn te vergroten, communicatie openhartig en transparant te maken, eigenaarschap te voelen en samen te werken vanuit eigenheid.

Samen met Aylin Özlen en Luc Pieters, beiden opgeleid tot Magisch Veldmeester, brengen wij de magic coach box in de wereld.  

Waarom is de magic coach box ontwikkeld?

De magic coach  box is ontwikkeld om coaches en begeleiders de mogelijkheid te geven op tafel te werken met het krachtige speelveld van de magische driehoek, de spil in onze trajecten en workshops.

Elk mens is in onze ogen heel, uniek en in staat om zelf oplossingen te vinden. Om dit zelf oplossend vermogen aan te spreken richten we ons, met de magic coach box en onze werkwijze, op de gehele mens: het zichtbare: lichaam en gedrag – en het onzichtbare: energie en belevingswereld. Wij maken in het speelveld de gehele mens zichtbaar. We doen daarmee recht aan wie we in wezen zijn.

Sandra Boer

Sandra Boer
ontwikkelaar | coach | facilitator

sandra@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#anderekijkopcoachen #meesterschap  #VIP-traject #intervisie


Petra Thissen

Petra Thissen
ontwikkelaar | coach |trainer

petra@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#zelf oplossend vermogen aanspreken #eigen regie bij je coachee #je basishouding versterken #wijsheid van het lichaam #werken met de kracht van het speelveld


Aylin Özlen

Aylin Özlen
veldmeester | coach |facilitator

aylin@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#leren coachen met de magic coach box #basishouding ontwikkelen #coachen vanuit overgave  #VIP traject #verdieping in je coach vak


Melle Gerlofs

Melle Gerlofs
ontwikkelaar | coach |trainer

melle@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#ondernemen vanuit je hart #eigenaarschap voelen en nemen #weerstand transformeren # teams beter laten functioneren

Luc Pieters

Luc Pieters
veldmeester | coach |trainer

luc@magiccoachbox.nl

Ik sta je met de magic coach box bij met:
#leren coachen met de magic coach box #werken aan thema’s #leven en werken met liefde en lef #eigenaarschap voelen en nemen #begeleiden van transities #verbeteren van teams