gevoel-tool

Image
Breng op speelse wijze gevoel in een gesprek. Maak kennis met een spelelement van de magic coach box en onze werkwijze!

Download hier gratis de gevoel-tool en spelwijzer die je wilt:

Een gevoel is er nu eenmaal. Dit kun je het beste verwelkomen als “richtingaanwijzer”. Vaak komt er belangrijke informatie op tafel als je open staat, luistert en doorvraagt. Er kan dan een ander perspectief komen op een onderbelicht onderdeel van het gesprek, onderwerp, of een kwaliteit van een gesprekspartner.
Met de gevoel-tool spreek je het zogenaamde basis- of buik-gevoel aan. Dit kan aanleiding zijn om de daar achterliggende gevoelens te bespreken, maar dit hoeft niet. Hiermee werken maakt de onderstroom in gesprekken zichtbaar en werkbaar.

Wat levert het op?

  • ­Je vergroot het bewustzijn van je beleving van het gesprek.
  • Je krijgt direct inzicht in hoe de ander het gesprek ervaart.
  • Je vergroot samen de effectiviteit van het gesprek en het perspectief op het onderwerp.

Voor wie?

We richten ons op professionals die ervaring hebben in het werken met mensen, het leiden van gesprekken en het stellen van open vragen. Het is toepasbaar voor “live” en “online” coachinggesprekken, groepsgesprekken, cursussen en in trainingen.

We richten ons ook op ouders die bewust willen omgaan met hun eigen gevoelens, gedachten en gedrag en dat van hun kind. Ouders die gewend zijn om hun kind als gelijkwaardig en heel te zien. Je onderkent het belang van open vragen stellen en je hebt de wens open en oprecht te luisteren zonder in te vullen. De gevoel-tool kan je daarbij ondersteunen.

Hoe werkt het?

Iedere deelnemer aan een gesprek heeft een gevoel-tool in handen. Je kunt hiermee zonder woorden laten zien hoe je “erbij” zit, of wat de inhoud van het gesprek met je doet. Zo heb je meteen inzichtelijk hoe ieders “pet” erbij staat.

Workshop

Je kunt per doelgroep een workshop 'werken met de gevoel-tool´ volgen , hiervoor vragen we € 25,= per deelnemer. Laat ons weten als je hier interesse in hebt dan plannen we een datum.

Waarom?  

Wij brengen dit in de wereld om gevoelens zichtbaar en bespreekbaar te maken. De gevoel-tool is ontstaan uit een spelelement van de magic coach box. De gevoel-tool is in deze nieuwe vorm zelfstandig als instrument in te zetten door coaches, gespreksleiders en ouders.

Magische groeten,

Petra Thissen en Sandra Boer van het Magisch Perspectief.

Veel plezier met gevoelens zichtbaar maken!

Contact