Magic coach box: the final touch!

Het drukwerk is klaar. Het vouwen en samenstellen van de magic coach box doe ik zelf. Dat is nog een hele klus met alle verschillende driehoekige- en piramide-vormige elementen van dit speelveld. Gelukkig krijg ik hier hulp bij.

De vormen in het spel:
Dankzij de verschillende vormen in het spel kan de coachee op laagdrempelige wijze de verschillende dimensies van zijn/haar belevingswereld in vrijheid ervaren. Iedere coachee steekt in op zijn/haar level en ervaart de diepgang die er voor hem/haar toe doet.   

De magic coach box is onze bijdrage voor een duurzame samenleving.

Waarom en hoe?
Elk mens is in onze ogen heel, uniek en in staat om zelf oplossingen te vinden. Om dit zelf oplossend vermogen aan te spreken richten we ons, met de magic coach box en onze werkwijze, op de gehele mens: het zichtbare: lichaam en gedrag – en het onzichtbare: energie en belevingswereld. Wij maken in het speelveld de gehele mens zichtbaar. We doen daarmee recht aan wie we in wezen zijn.

Maak (middels een video afspraak) kennis met dit transitiespel, bel of mail ons en kijk op de website.

Harte groet,

Petra

#coachen #magiccoachbox #speelruimte

dd. 6-4-2020